YAZARLARIMIZ

Mehmet Karanlıktagezer
Mehmet Karanlıktagezer

Okuduğum İstanbul

Eski İstanbul Kabadayıları -1

SAYILI FIRTINALAR Takvimlerde nasıl, kırlangıç fırtınası, ayandon fırtınası, çaylak fırtınası gibi sayılı fırtınalar varsa, İstanbul’da da o devirde üç sınıf sayılı fırtına vardı: Külhanbeyler, Tulumbacı kabadayıları, Efendi kabadayılar. Külha...

2 Haziran 2017
İstanbul'da Atlı Tramvaylar

Falih Rıfkı, ’Batış Yılları’’ adlı eserinde, ‘’Atlı tramvay günlerindeyiz. Yokuş başlarında yedek at ahırları vardır. İki atın çektiği arabaya buralarda bir çift daha koşulur. Önde borazanı ile bir savulcusu gider. Bunun dışında fayton veya kupa ...

5 Mayıs 2017
Falih Rıfkı ve İstanbul

Falih Rıfkı ve İstanbul ‘’Batış Yılları’’  Falih Rıfkı Atay' ın 1905 ile 1914 yılları arasında kalan dönemi anlattığı, anı ve deneme türü eseridir. O dönemin İstanbul’una ayna tutması bakımından da okunması gereken, önemli bir eserdi...

28 Nisan 2017
Ahmet Rasim ve İstanbul

AHMET RASİM İstanbul’u, İstanbul hayatını anlatan yazarlar arasında AhmetRasim’in müstesna bir yeri vardır. Fuhş-i Atik isimli eserinin başında, ‘’Yayına hazırlayanın’’ da dediği gibi ‘’Dünkü İstanbul’un renkli...

2 Nisan 2017
ESKİ İSTANBUL VE ŞAİRLERİMİZ

Eski şairlerimiz harici hayatın güzelliklerine lakayttılar; onların kendi ruhlarına çevrilmiş gözlerini cezp için tabiat çok füsunkâr safhalar göstermeli, işret meclislerine cilvegâh olacak köşelere hüsnünün bütün şarabını dökmeliydi. Gazellerini kafiyelemeye billu...

Alman Gezginin Kaleminden İstanbul Notları (Hürrem Sultan ve Kanuni Dönemi)

Şimdiki padişah Süleyman’ın karısı Rus imiş. Bu Rus kızını padişahın kızkardeşi gizlice yetiştirmiş ve Valide Sultan’ın harem odasına vermiş. Valide sultan kızı padişaha tanıtmış. Diğer kızlar arasında bu Rus kızını padişah çok beğenmiş. Anasının babasının kim olduğunu bilmiyor. Y...

Ramazan-Name

RAMAZAN-NÂME 1826 Yılından Ramazan Manileri FASl-I KIZ KULESİ Köhne sözleri nidelim Tâze edâlar edelim Bu gece size ağalar Kızkulesi’nen vasf edelim Gayet müreffehtir hele Zevkini görenler bile Ortasında deryânın Benzer kafes-i bülbüle Kulesi yapılmış &ac...

Bir Zamanlar İstanbul

BİR ZAMANLAR İSTANBUL - Gazete Haberleri İSTANBUL’DA 143 YAŞINDA BİR HAMAL   Tophanede hamallıkla geçinmekte olan Zero namında birinin derece-i şeyhuneti Cuma selamlığında padişahımız efendimiz hazretlerinin nazar-ı şefkat ve re’fet lerini celb eylemiştir. Bu a...

Mimar Sinan'a Yapılan Haksızlık

Geçen Pazar Süleymaniye’deydik. Sayın Rasim Acar’ın organize ettiği gezide rehberimiz Sayın Şimşek Deniz’di. İstanbul’da yaşamak farklı, ‘’İstanbul’u yaşamak’’ farklı… Bu farkı fark ettirenlere bir kez daha minnet ve şükran. Şimşe...

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İstanbul-3

DENİZE AİT OLAN ACÂİB TILSIMLAR Birincisi Çatladıkapı’da, Güngörmez Sarayı bitişiğindeki tılsımdır. Dört köşe bir sütun üzerinde bir dev şekli vardır. Her ne zaman Akdeniz tarafından düşman gemileri görünse, bu tunç dev heykelinden bir ateş çıkar ve düşman gemilerini yaka...

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İstanbul-2

İstanbul’da Olan Garib ve Acaib Tılsımlar Hakkındadır Madyan oğlu Yanko, Kral Vezondan ve Konstantin devirlerinde, İstanbul çok güzel imar olunmuştu. Halk çok kalabalıktı. Her ülkeden usta mimar ve mühendisler, Cerr-i eskâl (mekanik, makine) ilminde eski bilginler, garib i...

İstanbul Çanakkale Gazisine Sahip Çıkamadı

RESİMLİ AY- MART 1340 -NUMERO:2- SENE:1 -SAYFA:3-4 ADSIZ KAHRAMANLAR MUHARRİRİ: HAKKI SÜHA Bütün milletler zaferi kazanan meçhul kahramanları izaz ve takdis için hususi matem günleri, hususi merasim ihdas etmişlerdir. Fakat biz istiklâlimiz için kanlarını veren nef...

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İstanbul-1 Osmanlı Devleti’nin hükümet merkezi ve yunanlıların tahtı Makedonya yani İstanbul şehrinin Hz. Süleyman tarafından kurulduğuna dair birçok tarihlerde kayıt vardır. Kuran’ı Kerim’de fethi tarihini ‘’Beldetün Tayyibetün&rs...

Milli Mücadele'de İstanbul Basını

(Kuzum Mustafa Sen Deli misin?) Mütareke basını Ali Kemal, Refi Cevat Ulunay, Sait Molla, Mustafa Sabri Efendi, Mehmet Asım gibi gazeteci ve yazarların milli mücadelenin verilmesine karşı olan tavırlarını ortaya koydukları basına daha sonradan verilmiş isimdir. İçlerinde kim hain, kim hai...

Hasnun Galib Bey'den "Ulan Arda"ya

TASFİR-İ EFKÂR GAZETESİ 17 NİSAN 1915 Süper ligde ilk yarı sona erdi. Spor basınımızda öne çıkan haberlere şöyle bir göz atalım: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteciye1 : "Hepiniz şerefsizsiniz. Git diğer gazetecilere de söyle" dedi. Beşiktaş Başkanı Yıl...

Dünkü İstanbul

Haydarpaşa Yangını Geçen hafta Haydarpaşa Garı’nın çatısı yandı. Allah’a şükür ucuz atlatıldı, nerdeyse bir tarih yok oluyordu. İstanbul’umuza geçmiş olsun. Bu günün yüksek teknolojisi ile denizden gemilerle, karadan itfaiye araçlarıyla-binanın konumu...

Pierre Loti

‘’Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin.’’ 1900’de böyle sesleniyor Loti İstanbul’a. Herhalde hiçbir yabancı İstanbul’u bu kadar sevmemiş, bize bu kadar yakın olmamıştır. Gerçek bir ‘’Kara gün&...

Merhaba

Cenabı Allah Kuran’ı Kerim’de 1 :’Ey insanlar! Biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık, hem de sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki, tanışasınız…’Buyuruyor. Buradan anlıyoruz ki, dünyaya gelme sebeplerimizden biri de-Yunus’un diliyle-tanışmak, bilişmek,...